Skyltar genom åren

Nedan finner du ett urval av skyltar från tidigare års loppmarknader.